top of page

TARİHİ YAPI ONARIM ve GÜÇLENDİRME

  Arkeolojik verilere göre dünya üzerindeki ilk yerleşimlerin Mezopotamya’da başladığı bilinmektedir. Böylece ülkemiz topraklarında 10.000 yılı aşan bir medeniyet süreci başlamıştır. Bu süre içinde farklı toplumlar Anadolu’da egemen olurken dünya üzerindeki en gelişmiş uygarlıkları kurmuş, şehirler, köprüler, yollar, kanallar, barajlar vb. yapıları inşa etmişlerdir. Böylece Anadolu, dünyada eşi görülmeyecek değerde tarihi bir zenginlik içerisinde olağanüstü yapılara sahip olmuştur. Bölgenin etkin depremselliğine karşın bu yapıların birçoğu bugüne kadar ayakta kalmayı başarmıştır. Ancak sanayileşme ve çarpık kentleşme nedeniyle birçok tarihi yapı bozulmuş, hatta zamanla tamamen yok olmuştur. Farklı zamanlarda birçok yapıya koruma amacıyla müdahale edilmiş ancak genelde bir koruma politikasının bulunmaması/ etkin çalışmaması ve yapılan müdahalenin çağdaş koruma ilkelerine uygun olmayışı nedeniyle geliştirilen çözümler genellikle geçici olmuş, birçoğunda yapıya daha fazla zarar vermiş ya da özgünlüğünden uzaklaştırmıştır. BASF MasterBuilders Solution kılavuzluğunda tarihi yapı taşıyıcı bileşenlerinde ortaya çıkması olası pek çok yapısal sorunun / hasarın kaynağı derinlemesine incelenir, sorunun giderilmesine yönelik olarak etkin çözüm önerileri sunulur. Bu çalışmalarda tarihi yapılar için geliştirilen onarım ve güçlendirme önerileri, yapının özgün durumuyla uyumlu ve “minimum müdahale” ilkesi doğrultusundadır ve tarihi yapıların yapısal restorasyonu, iyileştirilmesi için kullanılabilecek bir temel başvuru rehberi niteliği taşımaktadır.

BASF Master Builders Solution Katalog indir

bottom of page